Formulario preinscripción

  Datos persoais
  No caso de que o participante sexa menor de idade, descargue AQUÍ a autorización para menores e achéguea asinada xunto ao DNI do pai, nai, titor ou titora do menor na sección "Documentación para achegar".


  Instrumento

  Selecciona o instrumento no que queres participar: ViolínVioloncheloViolaContrabajo

  Repertorio de obras


  Indica as dúas pezas que interpretarás na 1ª Rolda, e as outras dúas na 2ª Rolda, en caso de ser seleccionado para a 2ª Rolda.

  1ª Rolda:

  Peza 1

  Peza 2  2ª Rolda:

  Peza 1

  Peza 2  What is 7 + 6 ?